حقوق بشر
 

قصه ازآنجایی شروع شد  که متوجه شدم به عوارض جسمی وروحی بنده چول بودن هم اضافه شده که این متوجه شدن به صورت یه هویی نبود بلکه به صورت هو هویی بود.از آنجایی که من همیشه فکر می کردم حداقل در دیدن برخی ازموضوعات فمینیستی و مربوط به زنان لااقل این چش ها یک کم سفید تر میشه و هم چین و غ نگاه میکنه وهیچ خبرداخله و خارجه ای ازاین سفیدی چشای بنده دور نمیمونه اما و اما ظاهرا یک خبری را نخوانده بودم .خبرکه ازیکی ازسایت های معتبرمربوط به زنان بود ازرفتن یکی از نمایندگان مجلس به اجلاس خشونت علیه زنان سازمان ملل درتایلند حاکی بودوجالبناک تراین جابود که ایران عضوکمیته 10 نفره این اجلاس شده بود.چی میگی !مارو میگی کپ کردیم گفتیم ازوقتی که یه هو وزیرزن آوردن بلکم تعریف ایران اززن ، فمینیست و خشونت علیه زنان عوض شده رفتیم تو خطخ ارج و مارج ودیگه نمیخوایم داخلو صار کنیم خارجو این حرفا....

القصه گفتم دیدی ،دیدی چول شدی چطور تو که هی این خبرای مهم زنان رودراین سایت های سازمان ملل چک میکنی اینرو ندیدی .خلاصه رفتم خبررو پیدا کنم دیدم ای دل غافل بازچول تر می بینم اصلا همچین خبری موجودنیست .هی بگرد،هی بگرد .آخرسرم پیدا نکردم همچین اجلاسی رو که برگزار شده باشه ،خلاصه دیدم نه واقعا فاتحه این چش سفید ما خونده شده گفتم یکی از خودمون چش سفید تر که اصلا بولتن زنان رو درمیاره چک کنه دیدم ای بابا ای بابا انگار همه ما ها یه چیزیمون میشه هیچ خبری دراین زمینه پیدا نکردیم .در هرحال من که خودم باور کردم این خبر درسته،چولی چشای خودمو و همکارمم که کار تخصصی اش مربوط به حقوق زنان هست راهم باورکردم .فقط بقیه چقدربه درستی اخبار رسانه های مااعتماد دارن !

  نوشته شده در  چهارشنبه ۸ مهر۱۳۸۸ساعت 16:38  توسط مهزاد صفاری نیا  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM